VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Škola » Studijní obory » 64-41-L/51 Podnikání » Organizace výuky

Organizace výuky

Studium je organizováno jako tříleté dálkové v rozsahu 220 pravidelných konzultačních – výukových hodin za školní rok. Ve druhém a třetím ročníku je pravidelná výuka doplněna o celkem 50 nepovinných konzultací zaměřených na přípravu ke státní maturitní zkoušce z volitelných předmětů.

Pedagogická koncepce školy vychází z principu spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání, jehož uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence - potřebu pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání.

Vzdělávací strategie školy je založena na těsném propojení výuky s praxí a s konkrétní praktickou zkušeností žáků.

Praktické vyučování žáků probíhá v rámci výuky předmětu Práce s počítačem, Ekonomická cvičení a Chod podniku. Odborná praxe je vzhledem k formě vzdělávání požadována v délce 2 týdnů za celou dobu studia a je uskutečňovaná v reálných firmách.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia na středních školách.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části, žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK