VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Archiv aktualit

Archiv aktualit

Den otevřených dveří
31.10.2023

Den otevřených dveří fotogalerie »

Vážení zájemci o studium na naší škole, 

den otevřených dveří proběhne dne  28. listopadu 2023 od  10:00  do 17:00  hodin. Areálem školy provedou zájemce o studium  naši žáci, vedení školy zodpoví všechny dotazy týkající se  studia, připraveno je i malé občerstvení. Pokud vám termín nevyhovuje, nevadí, 9. ledna 2024 proběhne další, popřípadě se do školy  můžete po domluvě podívat kterýkoliv jiný den. Přijďte, těšíme se na vás!

V případě potřeby nás kontaktujte na : 585 051 300 nebo 607 557 042.  

Kolektiv SOŠ Uničov s.r.o

Třídní schůzky
20.10.2023

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

ve středu 8. listopadu 2023 proběhnou v době od 15:30 - 17:00 hodin třídní schůzky s třídními učiteli i s ostatními vyučujícími. Rozmístění učitelů v budově bude vyvěšeno ve vestibulu školy. Těšíme se na Vaši účast.

Kolektiv SOŠ Uničov

Kavárna potmě
19.10.2023

Kavárna potmě

Dne 18. října. v 9 hodin jsme se my,  čtvrťáci, v doprovodu paní učitelky Kučerové vydali do Olomouce, kde jsme  navštívili projekt zaštítěný organizací Světluška s názvem „Kavárna potmě.“ Po celou dobu jsme byli v naprosté tmě a mohli si tak vyzkoušet, jaký je život zrakově postižených lidí. Právě nevidomí nám byli k dispozici a prováděli nás celým programem. Společně jsme si zkoušeli testovat své další smysly a bylo nám nabídnuto občerstvení v podobě džusů, káv a dalšího. Nevidomí se s  námi podělili o své příběhy a zodpověděli všechny pokládané otázky. Celkově to byl velmi silný zážitek, na který nikdo nezapomene.  

Studenti 4. A

Olima 2023
18.10.2023

Olima 2023 celý článek »

V pátek 6. října 2023 navštívili žáci 1.A a 1.B    známý  gastronomický festival nápojů a pokrmů  – OLIMA 2023. 


Adaptační kurz prváků
20.09.2023

Adaptační kurz prváků celý článek » | fotogalerie »

Ve dnech 14. - 15. září 2023 proběhl v rekreačním areálu Losinka v Rapotíně každoroční seznamovací a adaptační kurz žáků 1. ročníků. 

Pracovní místo
18.09.2023

Pracovní místo

Na zkrácený  úvazek přijmeme vyučující ruského jazyka jako zástup za dlouhodobou pracovní  neschopnost. V případě zájmu volejte na  585 002 057 nebo na 607 557 042. 

Zahájení školního roku
24.08.2023

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2023/24 se uskuteční v budově školy, a to

  • pro denní studium oboru Hotelnictví  1.-4- ročník v pondělí dne 4. září 2023 v 8 hodin
  • pro dálkové studium oboru Podnikání 1. ročník v úterý dne 5. září 2023 v 13 hodin
  • pro dálkové studium oboru Podnikání 2.-3. ročník v úterý  dne 5. září 2023 v 13: 25  hodin
Rozpis učeben bude vyvěšen ve vestibulu školy. 

Hurá na prázdniny!
30.06.2023

Hurá na prázdniny!

Školní rok skončil a kolektiv zaměstnanců školy  přeje všem žákům krásné, klidné, zajímavé, dlouhé a bezpečné prázdniny:)

Společně se uvidíme zase v pondělí 4. září 2023 v 8 hodin.  

Provoz školy o prázdninách
30.06.2023

Provoz školy o prázdninách

Z důvodu stavebních úprav  bude škola od 1.7. do 27. 8. 2023 uzavřena. V případě potřeby volejte  na tel. č. 607 557 042, pište na  vosunicov@vosunicov.cz nebo  dagmar.smolkova@sosunicov.cz.

Plný provoz bude školy zahájen v pondělí  28.8. 2023.  

 Kolektiv SOŠ Uničov s.r.o.

Piknik v Želechovicích
29.06.2023

Piknik v Želechovicích fotogalerie »

Den před vysvědčením vyrazili žáci se svými třídními učitelkami pěšky do Želechovic k rybníku na piknik. Každý  s sebou vzal nějakou dobrotu, ale asi největší úspěch měly domácí loupáky, které svým žákům brzy ráno napekla třídní  prváků Barbora Vacová. Hodná paní  učitelka :-)

Školní výlet do Velkých Losin
27.06.2023

Školní výlet do Velkých Losin fotogalerie »

Předprázdninový týden je ideálním časem pro pořádání školních výletů. Žáci 2. A a 1.A  proto vyrazili do rekreačního areálu Losinka v Rapotíně. Během dvou dnů toho stihli opravdu hodně: vystoupali na rozhlednu, navštívili ruční papírnu, termální lázně i renesanční zámek. A večer patřil posezení u ohně a  opékání špekáčků. Počasí žákům přálo, tak se tedy školní výlet po všech stránkách vydařil:-)

Dějepisná exkurze 1. A
23.06.2023

Dějepisná exkurze 1. A fotogalerie »

V rámci výuky dějepisu a turismu vyrazili žáci prvního ročníku se svojí učitelkami  Mgr. Marcelou Spurnou a Ing. Barborou Vacovou  na exkurzi po olomouckých památkách. Výklad o nejznámější starobylých  kašnách, palácích, kostelech, sloupech i jiných památkách, kterými je Olomouc opravdu nabitá, podávali po předchozí domácí přípravě  sami žáci a téměř všichni za něj získali pochvalu. Počasí přálo tentokrát až moc, a tak zmrzlina na konci procházky byla vítaným osvěžením:) 


3. kolo přijímacího řízení
13.06.2023

3. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro obor denního studia  65-42-M/01 Hotelnictví se ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch. Počet volných míst: 4 

Přihlášky zasílejte do 23.6. 2023 na adresu: SOŠ s.r.o.  Stromořadí 420, 783 91 Uničov nebo doručte osobně na sekretariát školy. Výsledky 3. kola budou zveřejněny v pondělí 26.6.2023, zápisové lístky je třeba doručit do školy do 29.6.2023.  Účastníci řízení mají možnost před vydáním rozhodnutí seznámit se s podklady rozhodnutí, které budou k nahlédnutí v ředitelně školy od 23.6. 2023.  

3. kole se vyhlašuje dále pro  obor 64-41-L/51 Podnikání dálkového studia -počet volných míst 6. 

Přihlášky zasílejte do 28.8. 2023 na adresu: SOŠ s.r.o.  Stromořadí 420, 783 91 Uničov.  Přijímací zkoušky se v tomto kole nekonají. 

V případě dotazů volejte na 607 557 042 nebo 585 051 300. 

Schůzka s přijatými uchazeči
12.06.2023

Schůzka s přijatými uchazeči

Informativní schůzka pro přijaté uchazeče  a jejich zákonné zástupce se bude konat v úterý 13. června od 16:00 hodin v budově školy na učebnách č. 9 a 10 v zadním traktu školy. 

Za památkami UNESCO - Kroměříž
31.05.2023

Za památkami UNESCO - Kroměříž fotogalerie »

Den dětí oslavili naši žáci stylově- výletem za poznáním. Tentokrát jsme navštívili město Kroměříž, kde se nacházejí památky UNESCO - arcibiskupský zámek a Květná zahrada. Součástí odborné exkurze byla prohlídka  zámku s místním průvodcem, procházka po Květné zahradě i návštěva arcibiskupských vinných sklepů, které se pod zámkem nacházejí. Počasí bylo nádherné, tak se výlet po všech stránkách vydařil, jak je vidět i ve fotogalerii:)

Předávání maturitního vysvědčení 2023
24.05.2023

Předávání maturitního vysvědčení 2023 fotogalerie »

Za účasti starosty města Uničova,  vedení školy, pedagogického sboru a  hostů a s hudebním vystoupením žáků ZUŠ Uničov   proběhlo dne 26. května 2023 v Koncertní síni v Uničově slavnostní předávání maturitních vysvědčení. 

Absolventi oborů Hotelnictví a Podnikání obdrželi kromě vysvědčení i certifikát EUROPASS - doklad vysvětlující jejich kvalifikaci pro případ zaměstnání v zemích Evropské unie.

Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v praxi, dalším studiu i v osobním životě. 

Výsledky 2. kola  přijímacího řízení 2023/24 denní studium
22.05.2023

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2023/24 denní studium

Byly zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení oboru Hotelnictví 65-42-M/01. 

Pokyny pro nepřijaté uchazeče najdete v sekci pro uchazeče. 

V případě dotazů nás kontaktujte na 607 557 042 

( - 32 KB)

2. kolo přijímacího řízení
02.05.2023

2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory denního studia  65-42-M/01 Hotelnictví se ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch a dálkového studia oboru Podnikání 64-41-L/51.

Přihlášky zasílejte do 19.5. 2023 na adresu: SOŠ s.r.o.  Stromořadí 420, 783 91 Uničov nebo doručte osobně na sekretariát školy. Výsledky 2. kola budou zveřejněny 22.5.2023, zápisové lístky je třeba doručit do školy do 5.6.2023. 

 Přijímací zkoušky se v tomto kole nekonají. 

Účastníci řízení mají možnost před vydáním rozhodnutí seznámit se s podklady rozhodnutí, které budou k nahlédnutí v ředitelně školy od 19.5. 2023.  

Více informací v sekci pro uchazeče, v  případě dotazů volejte na 607 557 042

Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
28.04.2023

Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek byly právě zveřejněny!

Naleznete je zde  na stránkách školy a dále na vstupních dveřích do  školy. Uchazeči jsou uvedeni vždy pod přiděleným registračním číslem. Písemné rozhodnutí o přijetí se dle platných předpisů  poštou nerozesílá. 

Kontaktní telefon pro případ dotazů: 607 557 042 

( - 32 KB)

Seznam přijatých uchazečů dálkového studia obor Podnikání 23/24
27.04.2023

Seznam přijatých uchazečů dálkového studia obor Podnikání 23/24

Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru 64-41-L/51 Podnikání 

( - 32 KB)

« 1 2 3 4 5 ... 11 »
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK