VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Archiv aktualit

Archiv aktualit

Exkurze po uničovských památkách
08.10.2021

Exkurze po uničovských památkách fotogalerie »

Školní rok je v plném proudu a žáci 2. ročníku zahájili svoji průvodcovskou kariéru výukou nového předmětu - Metodika průvodcovské činnosti. Spolu se svojí vyučující Ing. Karolínou Biharyjovou vyrazili do ulic Uničova, aby si vyzkoušeli, co práce průvodce obnáší. Každý žák dostal zadanou konkrétní památku a o ní poté podával výklad ostatním. Začátky jsou těžké, a tak to zatím ještě nešlo bez písemných podkladů, ale příště už to bude určitě dokonalé. :)

Burza škol on-line
13.01.2021

Burza škol on-line

Vážení zájemci o studium na naší škole,

https://burzaskol.online/skoly?page=37

https://burzaskol.online/vystava/240 

Distanční vzdělávání od 5.10. 2020
01.10.2020

Distanční vzdělávání od 5.10. 2020

! Stále čekáme na vyjádření KHS Olomouc a zařazení našeho okresu v  aktuálním semaforu. 

Děkujeme za pochopení 

Předávání maturitních vysvědčení
01.07.2020

Předávání maturitních vysvědčení

V  pondělí 22. června proběhlo za účasti zástupců města  v Koncertní síni v Uničově slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Absolventi oborů Hotelnictví a Podnikání obdrželi kromě vysvědčení i certifikát EUROPASS - doklad vysvětlující jejich kvalifikaci pro případ zaměstnání v zemích Evropské unie.


Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v praxi,  dalším studiu i v osobním životě. 

Návštěva divadla
16.01.2020

Návštěva divadla

V pátek 17. ledna  žáci 1. a 2. ročníku navštíví představení Petr a Lucie v Moravském divadle Olomouc. Hra byla nastudována podle slavné literární předlohy francouzského spisovatele Romaina Rollanda, nositele Nobelovy ceny. 

Hurá na prázdniny!
28.06.2019

Hurá na prázdniny!

Všem žákům  přejeme krásné, klidné, zajímavé  a dlouhé prázdniny:)


Seznam přijatých uchazečů - 2. kolo
31.05.2018

Seznam přijatých uchazečů - 2. kolo

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19
65-42-M/01 HOTELNICTVÍ

Seznam kódů přijatých uchazečů podle pořadí:

POŘADÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO
1.
19
2.
16
3.
18
4.
17
5.

20 

Postup a poučení pro přijaté uchazeče
V souladu s platnou legislativou nebudou přijatým uchazečům zasílána rozhodnutí o přijetí. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je pro uchazeče zároveň datem oznámení rozhodnutí o přijetí.
Přijatí uchazeči doručí (osobně nebo poštou) do 10 pracovních dnů (do 15. 5. 2018) od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zápisový lístek na sekretariát školy. Odevzdáním zápisového lístku se přijatý uchazeč stává od 1. září 2018 žákem naší školy. Pokud zápisový lístek nebude v této lhůtě doručen, zaniká právo uchazeče na přijetí a takto uvolněné místo bude nabídnuto nepřijatým uchazečům.
Žádám přijaté uchazeče, kteří se rozhodnou vzdělávat na jiné škole, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili e-mailem (sosunicov@sosunicov.cz) nebo telefonicky (585 051 300). Děkuji.
Zápisový lístek podle §60a odst. 6 školského zákona:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60 a odst. 7 školského zákona:
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Postup a poučení pro nepřijaté uchazeče:
Všem nepřijatým uchazečům bude zasláno poštou rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na České poště po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání doručte osobně na sekretariát školy nebo poštou na adresu školy (bližší informace najdete v dokumentu Postup pro nepřijaté uchazeče).
V Uničově dne 31. 5. 2018
Mgr. Dagmar Smolková
ředitelka školy
Seznam přijatých uchazečů
31.05.2018

Seznam přijatých uchazečů

2. kolo - denní studium

Seznam přijatých uchazečů - 2. kolo denní studium (PDF - 666.91 KB)

Harmonogram školního roku 2017/18
19.10.2017

Harmonogram školního roku 2017/18

organizace školního roku

( - 32 KB)

Sushi
03.05.2017

Sushi fotogalerie »

V pátek 28. 4. 2017 proběhl pro žáky I. a II. ročníku SOŠ, pod vedením studentky VOŠ Veroniky Čepicové, „minikurz“ přípravy sushi. Veronika si tak v praxi ověřila teorii pro svoji absolventskou práci a žáci získali v příjemné atmosféře nové znalosti a dovednosti o japonské kuchyni. Všichni byli velmi spokojeni J

Barmanský kurz 2017
24.04.2017

Barmanský kurz 2017 fotogalerie »

Od 3.4. – 7.4.2017 se na naší škole konal základní barmanský kurz, který vedl jako každoročně zkušený barman pan Jaroslav Labounek se svojí asistentkou. Kurz absolvovalo celkem 16 studentů SOŠ i VOŠ.
Kurz trval celkem 5 dní z  toho nejdříve probíhala teoretická výuka o druzích mícháných nápojů a poté samotná praktická cvičení. Pátý den každý student podstoupil závěrečnou zkoušku, která se skládala z teoretické i praktické části. Zkoušku úspěšně vykonali všichni účastníci a obdrželi tak závěrečný certifikát.
Všem se kurz velmi líbil, získané zkušenosti všichni můžou využít na praxi nebo při víkendových brigádách.

 

Za účastníky 1.A

Sára Smékalová

Barmanský kurz (PDF - 139.6 KB)

Úspěch Jany Šodkové v krajském kole soutěže v anglickém jazyce
12.04.2017

Úspěch Jany Šodkové v krajském kole soutěže v anglickém jazyce

Dne 6. dubna 2017 se naše žákyně Jana Šodková zúčastnila krajského kola soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy, kterou uspořádala Střední odborná škola, Šumperk. Garantem soutěže byl Krajský úřad Olomouckého kraje a partnerem Informační centrum pro mládež při Akademii Jana Amose Komenského Šumperk a Oxford University Press.

V silné konkurenci 26 soutěžících obsadila Jana vynikající 5. místo, které je o to cennější, že soutěžila se soupeři z převážně 4. ročníků. Pokud by byla samostatná kategorie i pro žáky 3. ročníků, který Jana navštěvuje, byla by patrně vítězkou celé soutěže!

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme ke krásnému umístění!

Praha 2017
04.04.2017

Praha 2017 celý článek » | fotogalerie »

Ve dnech 21. – 23. března 2017 se uskutečnila každoroční exkurze žáků 3. ročníku v rámci školního projektu Praha. 


Studujte u nás, dáme Vám k tomu notebook zdarma
10.02.2017

Studujte u nás, dáme Vám k tomu notebook zdarma

Žáci 1. ročníku od naší školy obdrží notebook zdarma. Další informace a výhody v článku Výhody poskytované školou.

Den otevřených dveří
09.12.2016

Den otevřených dveří celý článek »

V pátek dne 2. prosince proběhl na naší škole první den otevřených dveří. Zájemci o studium si tak mohli zblízka prohlédnout prostory školy, kterými je provedly žákyně prvního ročníku. S chodem školy a oborem Hotelnictví a turismus je poté seznámila ředitelka školy, která také odpovídala na mnohé dotazy.

Studijní obor HOTELNICTVÍ A TURISMUS
18.10.2016

Studijní obor HOTELNICTVÍ A TURISMUS

SOŠ Uničov, s.r.o. nabízí pro školní rok 2017 / 2018 studijní obor HOTELNICTVÍ A TURISMUS.

« 1 ... 7 8 9 10 11 »
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK