VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Archiv aktualit

Archiv aktualit

Třídní schůzky
30.03.2021

Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

třídní schůzky se uskuteční dle celoročního plánu školy ve středu 7. dubna 2021 od 15:30 do 17:00 hodin v on-line prostředí . Podrobné informace o způsobu připojení Vám budou sděleny formou zprávy přes školní vzdělávací systém Edookit. 

D. Smolková, ředitelka školy 

Provoz školy v dubnu
29.03.2021

Provoz školy v dubnu

V měsíci dubnu pokračuje až do odvolání distanční výuka všech ročníků denního i dálkového studia. Kancelář školy  je v provozu každé úterý a středu v době od 8:30 - 13:00 hodin nebo dle potřeby po předchozí dohodě. 

Kontaktní telefon: 607 557 042 

Termíny maturitních zkoušek JARO 2021
22.03.2021

Termíny maturitních zkoušek JARO 2021

Aktualizované termíny všech zkoušek  a pokyny k organizaci najdete v sekci MATURITA

Výuka od 15.2. 2021
12.02.2021

Výuka od 15.2. 2021

! Režim výuky se od 15.2.  měnit nebude, u všech ročníků denního i dálkového studia zůstává distanční forma vyučování s možností konání individuálních konzultací. 

Přijímací řízení 2021/22 denní studium
31.01.2021

Přijímací řízení 2021/22 denní studium

Obor   65-42-M/01    Hotelnictví  

    ŠVP: Hotelnictví a turismus

Denní studium

  Přihlášky ke studiu  se podávají do 1. března 2021V rámci Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 se pro školní rok 2021/22 jednotné státní přijímací zkoušky konat nebudou. Více informací v dokumentu Přijímací řízení - kritéria. 

Adresa pro podání přihlášky poštou: SOŠ Uničov s.r.o, Stromořadí 420, 783 91 Uničov

nebo elektronicky na: dagmar.smolkova@sosunicov.cz 

( - 28 KB)

Přijímací řízení 2021/22 dálkové studium
30.01.2021

Přijímací řízení 2021/22 dálkové studium

Podmínky pro přijetí k dálkovému studiu oboru Podnikání 64-41-L/51

( - 28 KB)

Prezentace školy on-line
29.01.2021

Prezentace školy on-line

Milí zájemci o studium na naší škole, vytvořili jsme pro vás prezentaci, kterou můžete zhlédnout na tomto odkaze: 

https://www.youtube.com/watch?v=zIev7ABaEq4

Den otevřených dveří
28.01.2021

Den otevřených dveří

Vážení zájemci o studium na naší škole, 

den otevřených dveří proběhne letos v  on-line prostředí v rámci platformy Google Meet, a to ve dnech 12.1. a 2.2. 2021, vždy v době od 14 - 18 hodin. Během setkání se dozvíte všechny potřebné informace o studiu na naší škole.  

Odkaz pro připojení: https://meet.google.com/jvj-xrdx-yie?pli=1&authuser=1 

Můžete nás rovněž  kontaktovat na čísle 607 557 042, rádi odpovíme na Vaše dotazy. 

Těšíme se na vás! 

Kolektiv SOŠ Uničov s.r.o. 

Vysvědčení za 1. pololetí 2020/21
27.01.2021

Vysvědčení za 1. pololetí 2020/21

Vážení rodiče, milí studenti,
vzhledem k nepříznivé epidemické situaci a pokračujícímu distančnímu vzdělávání nedojde letos k osobnímu předávání vysvědčení žákům ve škole. Výsledky vzdělávání proto budou od 28. ledna zveřejněny ve školním  informačním systému Edookit v sekci Hodnocení - celkové hodnocení. Výpisy vysvědčení jsou pro žáky ve škole nachystány a budou jim předány ihned po jejich návratu do školy. Snad k tomu dojde v dohledné době.
Všem studentům, kteří k distanční výuce přistupovali zodpovědně a vážně, děkujeme a blahopřejeme zejména těm, kteří prospěli s vyznamenáním. Všem také přejeme hodně zdraví a studijních úspěchů v pololetí druhém.
Za kolektiv vyučujících SOŠ Uničov
Dagmar Smolková, ředitelka školy

Burza škol on-line
13.01.2021

Burza škol on-line

Vážení zájemci o studium, 

potřebné informace o naší škole můžete získat také prostřednictvím celostátní burzy škol, která se uskuteční pro zájemce z  okresu Šumperk dne 14.1.a pro okres Olomouc  20.1.2021 vždy od 16 - 19 hodin. 

Odkaz pro okres Šumperk: https://burzaskol.online/vystava/237 

Odkaz pro okres Olomouc:  https://burzaskol.online/vystava/240

Prostřednictvím platformy Google Meet  vám zodpovíme všechny dotazy o studiu. 

Kontaktovat nás můžete i telefonicky na 607 557 042.  Výuka od 4. 1. 2021
01.01.2021

Výuka od 4. 1. 2021

Vzhledem k současné nepříznivé epidemické situaci bude výuka od pondělí 4. ledna 2021 u všech ročníků denního i dálkového studia probíhat opět pouze distančním způsobem, neprobíhá ani učební praxe. Úkoly budou zadávány přes Edookit, videohodiny budou vedeny přes Google Meet. Distanční výuka je pro žáky povinná. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace žáků s učiteli (vždy pouze jeden žák s jedním učitelem). V případě zájmu může žák příslušného učitele kontaktovat. 

Vánoční prázdniny
17.12.2020

Vánoční prázdniny

Milí studenti, vážení rodiče, 

letošní vánoční prázdniny začnou z rozhodnutí MŠMT  již 21.12. 2020  a budou trvat  do 3. 1. 2021. O organizaci vyučování v lednu Vás budeme  informovat dle aktuální epidemické situace. 

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým  zdraví, pohodu, klid a hlavně brzký návrat všech žáků do školních lavic. 

Za celý kolektiv SOŠ Uničov

Dagmar Smolková, ředitelka školy 

Provoz školy od pondělí 7.12. 2020
30.11.2020

Provoz školy od pondělí 7.12. 2020

Od 7. prosince pokračuje prezenční výuka maturitních tříd 4.A a DS 3.A. Ostatní nematuritní třídy se budou vzdělávat střídavým způsobem, tedy jeden týden formou distanční výuky, druhý týden prezenčně. 

Konkrétní harmonogram střídání tříd a rozvrh hodin bude stanoven ředitelkou školy a zveřejněn ve školním informačním systému Edookit. 

Návrat maturitních ročníků do lavic
19.11.2020

Návrat maturitních ročníků do lavic

Od středy 25.11.2020 se obnovuje prezenční výuka maturitních tříd 4.A ( 25.11.od 7:55)  a DS 3.A.( dle rozvrhu v úterý 1.12. od 13:25). 

Po celou dobu vyučování musí používat všichni studenti i vyučující ochranu obličeje. 

Od 18.11.2020 je rovněž  umožněno konání  individuálních konzultací ostatních žáků s učiteli ve škole.  Mají-li studenti o konzultaci zájem, mohou kontaktovat příslušného učitele nebo ředitelku školy. 

Ostatní třídy denního i dálkového studia pokračují v distanční výuce.  

Třídní schůzky
06.11.2020

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

ve středu 11. listopadu se dle harmonogramu školy měly konat společné třídní schůzky. Vzhledem k současné epidemické situaci však bude jejich termín přesunut na dobu, kdy bude obnovena prezenční výuka žáků ve škole. Vyučující Vám budou v tento den k dispozici alespoň na dálku přes školní informační systém Edookit nebo e-mail, v případě potřeby si s nimi můžete dohodnout telefonickou konzultaci. Kontakty na jednotlivé vyučující naleznete zde na stránkách školy v sekci Kontakty. 

O termínu prezenčních třídních schůzek Vás budeme včas informovat.  

Nová podoba maturitní zkoušky 2021
19.10.2020

Nová podoba maturitní zkoušky 2021

S účinností od 1.10.2020 se na základě novely školského zákona č. 284/2020 Sb.  mění podoba společné části maturitní zkoušky a to tak, že ve společné státní části MZ zůstává pouze didaktický test z českého jazyka a z cizího jazyka, pokud si žák tuto zkoušku zvolil. Písemná a ústní část MZ z českého jazyka a cizího jazyka, pokud si ji žák zvolil, přechází do profilové části maturitní zkoušky, jejíž podobu určuje škola. Změna platí již pro jarní období MZ 2021. Ostatní části maturitní zkoušky zůstávají beze změny. Podrobnosti níže v dokumentu MŠMT. 

Podrobnou podobu školní profilové části  MZ 2021 naleznete na těchto stránkách v sekci Maturita

( - 28 KB)

Distanční vzdělávání od 12.10.2020
08.10.2020

Distanční vzdělávání od 12.10.2020

Vážení rodiče, milí  studenti, 

od 12. 10. 2020 až do odvolání se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz středních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.  Škola tedy přechází na distanční vzdělávání, které je pro žáky povinné.  Hlavním komunikačním prostředkem mezi žáky, rodiči a učiteli je školní informační systém Edookit. 

Učební praxe 3. a 4. ročníku je od 13.10.  až do odvolání zrušena.

Z rozhodnutí ministra školství se prodlužují podzimní prázdniny, které budou trvat celý týden - od 26.10.-30.10.2020.  

Věříme, že se epidemiologická situace brzy uklidní a všichni studenti se zase brzy vrátí do školních lavic:)

Dagmar Smolková, ředitelka školy 

Kontakt pro případ potřeby: 607 557 042

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem
30.09.2020

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem

MŠMT vydalo dne 23.9.2020 metodiku pro distanční vzdělávání, na základě které byl vytvořen školní manuál se zásadami distančního vzdělávání žáků. 

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem MŠMT (PDF - 690.14 KB)

Ředitelské volno
23.09.2020

Ředitelské volno

V návaznosti na doporučení ministra zdravotnictví vyhlašuje ředitelka školy na pátek 25.9.2020 ředitelské volno (dle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon). 

Povinné nošení roušek
18.09.2020

Povinné nošení roušek

Upozorňujeme všechny žáky a rodiče, že od pátku 18. 9. 2020 je  z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví  povinné nošení roušek ve všech prostorách školy včetně tříd, a to pro žáky i učitele a ostatní zaměstnance školy. Výjimkou jsou hodiny tělesné výchovy a venkovní prostory školy. 

Prosíme o respektování tohoto nařízení. 

Děkujeme 

Opatření MZ z 18.9. 2020 o ochraně dýchacích cest (PDF - 245.24 KB)

« 1 2 3 4 5 6 ... 10 »
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK