VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Archiv aktualit

Archiv aktualit

Projekt O Ukrajině - pro Ukrajinu 14.3. 2022
14.03.2022

Projekt O Ukrajině - pro Ukrajinu 14.3. 2022 celý článek » | fotogalerie »

Osudy Ukrajiny nám nejsou lhostejné! Proto jsme pro žáky 1.-3. ročníku připravili dopolední tematický projekt  O Ukrajině - pro Ukrajinu.

Informace k přijímacímu řízení 2022/23
10.03.2022

Informace k přijímacímu řízení 2022/23

Všem uchazečům o studium byly na adresu uvedenou v přihlášce zaslány informace o přiděleném registračním čísle, pod kterým budou vedeni při vyhlašování výsledků.

Po zpřístupnění pozvánek v systému CERMAT (17.3.)  budou žákům poštou  a i na e-mailové adresy uvedené v přihláškách zaslány pozvánky k přijímacím zkouškám. 

Všem uchazečům přejeme hodně úspěchů.  

SOŠ s.r.o. Stromořadí 420 Uničov 783 91

Email: sosunicov@sosunicov.cz, dagmar.smolkova@sosunicov.cz  

V případě potřeby volejte na číslo  607 557 042 

Barmanský kurz březen 2022
09.03.2022

Barmanský kurz březen 2022 fotogalerie »

Po dvou covidových letech se konečně podařilo uspořádat pro studenty základní pětidenní  barmanský kurz vedený zkušeným licenčním lektorem CBA panem Karlem Zapalačem, šestinásobným držitelem titulu barman roku a nejzručnějším barmanem světa z roku 2000, a zkušebním komisařem panem Josefem Kurowským. 

Ředitelské volno
31.01.2022

Ředitelské volno

Z důvodu zvýšeného výskytu onemocnění covid -19 mezi zaměstnanci a žáky školy je na dny 31.1. - 1.2. 2022 vyhlášeno dvoudenní ředitelské volno. 

Dny otevřených dveří
03.01.2022

Dny otevřených dveří

Vážení zájemci o studium na naší škole, 

letošní druhý den otevřených dveří proběhne dne  11. ledna 2022,  od  10:00  do 17:00  hodin. Areálem školy provedou zájemce o studium  naši žáci, vedení školy zodpoví všechny dotazy týkající se  studia, připraveno je i malé občerstvení. Pokud vám termín nevyhovuje, nevadí, do školy se můžete po domluvě podívat kterýkoliv jiný den.

Přijďte, těšíme se na vás!

V případě potřeby nás kontaktujte na : 585 051 300 nebo 607 557 042.  

Při návštěvě školy prosím dodržujte platná hygienická opatření a řiďte se pokyny zaměstnanců školy. Po celou dobu návštěvy školy je třeba mít nasazený respirátor. Děkujeme:)

Kolektiv SOŠ Uničov s.r.o

Vánoční přání
21.12.2021

Vánoční přání

Všem našim žákům i jejich rodinným příslušníkům přejeme, aby letošní Vánoce přinesly  klid a pohodu a  rok 2022 byl rokem  samých dobrých zpráv:)

Za kolektiv pracovníků SOŠ Uničov 

Dagmar Smolková, ředitelka školy 

I v době covidové se snažíme dělat radost
09.12.2021

I v době covidové se snažíme dělat radost

Protože s letos nemohla uskutečnit vánoční besídka, kterou pro klienty uničovského stacionáře Jasněnka  již více než dvacet pořádáme, napekli a nazdobili žáci naší školy v hodině vaření vánoční perníčky, které jsme dnes v Jasněnce předali.  Věříme, že příští rok bude již vše ve starých kolejích a zase se setkáme v adventním čase u nás ve škole:)

Prezentace školy on-line
10.11.2021

Prezentace školy on-line

Třídní schůzky
02.11.2021

Třídní schůzky

 Ve středu dne 10. listopadu 2021 se od 15:30 - 17:00 hodin konají třídní schůzky. Pokyny k jejich organizaci obdrží zákonní zástupci žáků prostřednictvím školního informačního systému Edookit.


Ředitelské volno
21.10.2021

Ředitelské volno

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Olomouc, vedení Krajského úřadu Olomouckého kraje a z organizačních důvodů v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky 1.- 4. ročníku denního studia ve dnech 25.-26.10. 2021 ředitelské volno. 
Mgr. Dagmar Smolková, ředitelka školy

Gastrofestival Olima 2021
18.10.2021

Gastrofestival Olima 2021 fotogalerie »

V pátek 15. 10. 2021 studenti  I. a II. ročníku SOŠ  navštívili známý  gastrofestival nápojů a pokrmů  – OLIMA 2021. Žáci  měli možnost ochutnat produkty regionálních výrobců, zhlédnout prezentace mladých kuchařů a cukrářů a zakoupit si nové výrobky na trhu.

Akce byla úspěšná, studenti odcházeli spokojeni, obohaceni spoustou zážitků, propagačních materiálů a  snad i s novými poznatky a nápady, které budou moci využít ve svém dalším vzdělávání. 

Z. Kučerová, vedoucí exkurze

Do divadla? Ano!
14.10.2021

Do divadla? Ano! fotogalerie »

Protože se v současné době v Moravském divadle Olomouc nerealizují dopolední představení pro školy, vyrazila 13.10. skupina zájemců spolu s učitelkou češtiny na večerní představení satirické komedie Revizor od klasika ruské literatury N.V. Gogola. A nikdo ze žáků nelitoval. Revizor v moderním kabátku se totiž všem líbil a i  ti, kteří šli do divadla  jen kvůli maturitní četbě, se smáli, bavili a ani chvíli nenudili. Představení se celkově povedlo, výkony herců byly opravdu brilantní, snad jen vulgarismů mohlo zaznít o trochu méně - do divadla se přece jen příliš nehodí :)

Pro velký úspěch se do divadla zase někdy určitě vypravíme!  

Exkurze po uničovských památkách
08.10.2021

Exkurze po uničovských památkách fotogalerie »

V rámci výuky nového odborného předmětu Metodika průvodcovské činnosti  vyrazili žáci druhého ročníku se svojí učitelkou Ing. Karolínou Biharyjovou na exkurzi po uničovských  památkách. Výklad si předem připravili, a tak si poprvé vyzkoušeli, co obnáší práce průvodce cestovního ruchu. Tentokrát se žáci ještě neobešli bez písemné přípravy, ale příště už to určitě bude dokonalé:)

Exkurze v Praze 21. - 23. 9. 2021
22.09.2021

Exkurze v Praze 21. - 23. 9. 2021 celý článek » | fotogalerie »

Po dvou  covidových jarech se konečně podařilo uspořádat pravidelnou třídenní odbornou exkurzi v rámci Projektu Praha:)

Deset tisíc kroků ke zdraví
20.09.2021

Deset tisíc kroků ke zdraví

Přidejte se k výzvě! Hýbejte se! Soutěžte! Zařaďte běh nebo chůzi ke svých každodenním činnostem! 

Informace o projektu najdete na: https://www.desettisickroku.cz/

Sportovní a seznamovací den
16.09.2021

Sportovní a seznamovací den celý článek » | fotogalerie »

Za velmi příjemného počasí se v pátek 10. září uskutečnil úvodní seznamovací a sportovní den žáků 1. a 2. A. 

Zahájení školního roku 2021/22 - dálkové studium
27.08.2021

Zahájení školního roku 2021/22 - dálkové studium

Zahájení nového školního roku proběhne pro dálkové studium oboru Podnikání v úterý  7. září 2021, a to :

 • pro žáky 1. ročníku od 13:00 hodin na učebně č. 5
 • pro žáky 2.a 3.. ročníku od 13:30 v učebnách dle nového rozvrhu. 

Všichni dálkoví studenti při pobytu ve společných prostorách školy musí používat ochranu dýchacích cest (respirátor). Ti, kteří předloží jedno z  uvedených potvrzení (o  dokončeném očkování nebo o onemocnění COVID 19 prodělaném v posledních 180 dnech nebo o negativním  výsledku testu provedeném ve zdravotnickém zařízení),  mohou respirátory během výuky sundat.  Škola testování dálkových studentů nezajišťuje. Rozvrh dálkového studia 2021/22 (XLSX - 15.17 KB)

Zahájení školního roku 2021/22 - denní studium
25.08.2021

Zahájení školního roku 2021/22 - denní studium

Zahájení nového školního roku proběhne pro denní studium oboru Hotelnictví ve středu 1. září 2021, a to: 

 • pro žáky 1. a 2.ročníku  od 8:00 hodin
 • pro žáky 3. a 4. ročníku od 8: 20 hodin

Nejprve proběhne dle směrnice MŠMT  testování na COVID 19 antigenními testy. 

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží potvrzení o tom, že :  

 • mají dokončené očkování 
 • prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID 19
 • byli negativně testovaní v zdravotnickém zařízení

Další podrobnosti obdrží žáci a jejich zákonní zástupci prostřednictvím školního informačního systému Edookit a v přiloženém manuálu MŠMT z 17.8. 2021 

Manuál k provozu škol ve škol. roce 2021/22 (PDF - 727.01 KB)

Provoz školy v srpnu
30.06.2021

Provoz školy v srpnu

V době letních prázdnin bude provoz kanceláře školy omezený. V červenci v případě potřeby kontaktujte školu na tel. č. 607 557042, na  vosunicov@vosunicov.cz nebo  dagmar.smolkova@sosunicov.cz. 

V měsíci srpnu jsou stanoveny tyto úřední hodiny:

 • pondělí 2.8. 9:00  - 12:00
 • středa  11.8.  9:00 - 12:00
 • středa  18.8.  9:00 - 12:00
 • od 25.8. denně  9:00 - 13:00 nebo dle telefonické dohody na 607 557 042, 585 051 300. 

Všem žákům přejeme krásné a bezpečné prázdniny:)

Kolektiv SOŠ Uničov 

Procházka po památkách Uničova
29.06.2021

Procházka po památkách Uničova fotogalerie »

Těsně před koncem školního roku se žáci školy spolu se svými třídními učitelkami  vydali na dějepisnou exkurzi po památkách  města, které se pyšní   nejstarší městskou zakládací listinou. Studenti si prohlédli  muzeum U Vodní branky, Šatlavu -muzeum vězeňství-  a na závěr vystoupali na 45 metrů vysokou radniční věž. Z odborného výkladu pracovnice MIC Uničov se žáci dozvěděli řadu nových informací a doplnili si tak své vědomosti o městě, ve kterém studují. Přes velké horko, které panovalo, a malou nevolnost některých při výstupu se exkurze povedla a závěrečná zmrzlina nakonec všechno spravila:)

« 1 2 3 4 5 6 ... 11 »
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK