VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Archiv aktualit

Archiv aktualit

Volná studijní místa pro školní rok 2021/22
28.06.2021

Volná studijní místa pro školní rok 2021/22

Stále ještě máme volná studijní místa do 1. i do vyšších ročníků těchto oborů: 

  • Maturitní obor  65-42-M/01 Hotelnictví ( ŠVP Hotelnictví a turismus) - denní studium pro žáky 9. tříd 
  • Maturitní obor  64-41-L/51 Podnikání dálkového studia pro uchazeče s výučním listem

Přihlášky zasílejte  poštou na adresu: SOŠ s.r.o.  Stromořadí 420, 783 91 Uničov nebo elektronicky na dagmar.smolkova@sosunicov.cz, popřípadě  doručte osobně na sekretariát školy.

Bližší informace na 607 557 042

( - 32 KB)

Předávání maturitních vysvědčení 2021
18.06.2021

Předávání maturitních vysvědčení 2021 fotogalerie »

Za účasti vedení školy, pedagogického sboru a  hostů  proběhlo dne 22. června v Koncertní síni v Uničově slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Absolventi oborů Hotelnictví a Podnikání obdrželi kromě vysvědčení i certifikát EUROPASS - doklad vysvětlující jejich kvalifikaci pro případ zaměstnání v zemích Evropské unie.


Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v praxi,  dalším studiu i v osobním životě.

Výsledky přijímacího řízení 2020/21 denní studium
19.05.2021

Výsledky přijímacího řízení 2020/21 denní studium

Seznam přijatých uchazečů dle registračního čísla

( - 32 KB)

Výsledky přijímacího řízení 2020/21 dálkové studium
19.05.2021

Výsledky přijímacího řízení 2020/21 dálkové studium

Seznam přijatých uchazečů dle registračního čísla

( - 32 KB)

Obnovení prezenční výuky
17.05.2021

Obnovení prezenční výuky

Od pondělí 24. května 2021 bude v plné míře obnovena prezenční výuka žáků denního i dálkového studia. Podrobné informace o organizaci výuky obdrží žáci prostřednictvím školního informačního systému Edookit. 

Pryč ze židle!
30.04.2021

Pryč ze židle!

Naše škola se zapojila do projektu RunCzech Pryč ze židle, jehož cílem je zastavit dlouhé vysedávání žáků před počítačem a rozpohybovat je.

Studenti, už vás  nebaví sedět jenom na židli? Tak vyzvěte spolužáka, kamaráda, sourozence nebo rodiče a jednoduše vstaňte ze židlí a pojďte běhat!

Všechny informace najdete na: https://www.runczech.com/cs/akce/pryc-ze-zidle/index.shtml?

Registrace je zdarma a kód pro naši školu je:  NUQARAKYTGVE

Výuka od 26. dubna 2021
23.04.2021

Výuka od 26. dubna 2021

Od pondělí 19.4. je umožněno žákům  maturitních  ročníků docházet na dobrovolné skupinové konzultace ( maximálně 6 studentů ve skupině). Žákům SŠ ohroženým školním neúspěchem budou umožněny individuální konzultace s vyučujícími. 

Podrobné informace obdrží studenti prostřednictvím informačního systému Edookit. Výuka ostatních ročníků denního i dálkového studia probíhá i nadále distančně. 

Od 26.4.je umožněna praktická výuka. Žákům 3. ročníku denního studia bude umožněno každý pátek vykonávat pravidelnou  učební praxi na smluvních pracovištích. 


( - 32 KB)

Informace MŠMT o změnách v provozu od 12.4. 2021
12.04.2021

Informace MŠMT o změnách v provozu od 12.4. 2021

Od 12.4. 2021 dochází ke změnám v provozu školy - bližší informace v přiloženém materiálu. 

( - 32 KB)

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22
31.03.2021

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22

Denní studium - ŠVP Hotelnictví a turismus

V rámci Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 se pro školní rok 2021/22 jednotné státní přijímací zkoušky konat nebudou a z rozhodnutí ředitelky ze dne 8. března 2021 se nebudou konat ani školní přijímací zkoušky. Všichni žáci, kteří řádně podali přihlášku ke studiu, budou přijati  na základě prospěchu ze základní školy. Všichni uchazeči budou o tomto rozhodnutí vyrozuměni písemně. 

Dálkové studium - ŠVP Podnikání

V rámci Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 se pro školní rok 2021/22 jednotné státní přijímací zkoušky konat nebudou a z rozhodnutí ředitelky ze dne 8. března 2021 se nebudou konat ani školní přijímací zkoušky. Všichni uchazeči, kteří řádně podali přihlášku ke studiu, budou přijati  na základě předložení úředně ověřené kopie výučního listu. Uchazeči budou o tomto rozhodnutí vyrozuměni písemně. Přihlášky zaslané v pozdějším termínu budou zařazeny do druhého kola přijímacího řízení. 

V případě dotazů kontaktujte školu na 607 557 042 nebo napište na : dagmar.smolkova@sosunicov.cz

Třídní schůzky
30.03.2021

Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

třídní schůzky se uskuteční dle celoročního plánu školy ve středu 7. dubna 2021 od 15:30 do 17:00 hodin v on-line prostředí . Podrobné informace o způsobu připojení Vám budou sděleny formou zprávy přes školní vzdělávací systém Edookit. 

D. Smolková, ředitelka školy 

Provoz školy v dubnu
29.03.2021

Provoz školy v dubnu

V měsíci dubnu pokračuje až do odvolání distanční výuka všech ročníků denního i dálkového studia. Kancelář školy  je v provozu každé úterý a středu v době od 8:30 - 13:00 hodin nebo dle potřeby po předchozí dohodě. 

Kontaktní telefon: 607 557 042 

Termíny maturitních zkoušek JARO 2021
22.03.2021

Termíny maturitních zkoušek JARO 2021

Aktualizované termíny všech zkoušek  a pokyny k organizaci najdete v sekci MATURITA

Výuka od 15.2. 2021
12.02.2021

Výuka od 15.2. 2021

! Režim výuky se od 15.2.  měnit nebude, u všech ročníků denního i dálkového studia zůstává distanční forma vyučování s možností konání individuálních konzultací. 

Přijímací řízení 2021/22 denní studium
31.01.2021

Přijímací řízení 2021/22 denní studium

Obor   65-42-M/01    Hotelnictví  

    ŠVP: Hotelnictví a turismus

Denní studium

  Přihlášky ke studiu  se podávají do 1. března 2021V rámci Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 se pro školní rok 2021/22 jednotné státní přijímací zkoušky konat nebudou. Více informací v dokumentu Přijímací řízení - kritéria. 

Adresa pro podání přihlášky poštou: SOŠ Uničov s.r.o, Stromořadí 420, 783 91 Uničov

nebo elektronicky na: dagmar.smolkova@sosunicov.cz 

( - 32 KB)

Přijímací řízení 2021/22 dálkové studium
30.01.2021

Přijímací řízení 2021/22 dálkové studium

Podmínky pro přijetí k dálkovému studiu oboru Podnikání 64-41-L/51

( - 32 KB)

Prezentace školy on-line
29.01.2021

Prezentace školy on-line

Milí zájemci o studium na naší škole, vytvořili jsme pro vás prezentaci, kterou můžete zhlédnout na tomto odkaze: 

https://www.youtube.com/watch?v=zIev7ABaEq4

Den otevřených dveří
28.01.2021

Den otevřených dveří

Vážení zájemci o studium na naší škole, 

den otevřených dveří proběhne letos v  on-line prostředí v rámci platformy Google Meet, a to ve dnech 12.1. a 2.2. 2021, vždy v době od 14 - 18 hodin. Během setkání se dozvíte všechny potřebné informace o studiu na naší škole.  

Odkaz pro připojení: https://meet.google.com/jvj-xrdx-yie?pli=1&authuser=1 

Můžete nás rovněž  kontaktovat na čísle 607 557 042, rádi odpovíme na Vaše dotazy. 

Těšíme se na vás! 

Kolektiv SOŠ Uničov s.r.o. 

Vysvědčení za 1. pololetí 2020/21
27.01.2021

Vysvědčení za 1. pololetí 2020/21

Vážení rodiče, milí studenti,
vzhledem k nepříznivé epidemické situaci a pokračujícímu distančnímu vzdělávání nedojde letos k osobnímu předávání vysvědčení žákům ve škole. Výsledky vzdělávání proto budou od 28. ledna zveřejněny ve školním  informačním systému Edookit v sekci Hodnocení - celkové hodnocení. Výpisy vysvědčení jsou pro žáky ve škole nachystány a budou jim předány ihned po jejich návratu do školy. Snad k tomu dojde v dohledné době.
Všem studentům, kteří k distanční výuce přistupovali zodpovědně a vážně, děkujeme a blahopřejeme zejména těm, kteří prospěli s vyznamenáním. Všem také přejeme hodně zdraví a studijních úspěchů v pololetí druhém.
Za kolektiv vyučujících SOŠ Uničov
Dagmar Smolková, ředitelka školy

Burza škol on-line
13.01.2021

Burza škol on-line

Vážení zájemci o studium, 

potřebné informace o naší škole můžete získat také prostřednictvím celostátní burzy škol, která se uskuteční pro zájemce z  okresu Šumperk dne 14.1.a pro okres Olomouc  20.1.2021 vždy od 16 - 19 hodin. 

Odkaz pro okres Šumperk: https://burzaskol.online/vystava/237 

Odkaz pro okres Olomouc:  https://burzaskol.online/vystava/240

Prostřednictvím platformy Google Meet  vám zodpovíme všechny dotazy o studiu. 

Kontaktovat nás můžete i telefonicky na 607 557 042.  Výuka od 4. 1. 2021
01.01.2021

Výuka od 4. 1. 2021

Vzhledem k současné nepříznivé epidemické situaci bude výuka od pondělí 4. ledna 2021 u všech ročníků denního i dálkového studia probíhat opět pouze distančním způsobem, neprobíhá ani učební praxe. Úkoly budou zadávány přes Edookit, videohodiny budou vedeny přes Google Meet. Distanční výuka je pro žáky povinná. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace žáků s učiteli (vždy pouze jeden žák s jedním učitelem). V případě zájmu může žák příslušného učitele kontaktovat. 

« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 11 »
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK