VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Archiv aktualit

Archiv aktualit

Vídeň 2017
04.01.2018

Vídeň 2017 celý článek »

Zájezd do adventní Vídně

Kurz Barista
11.12.2017

Kurz Barista celý článek »

Kurz vaření kávy

Kurz Barista
03.11.2017

Kurz Barista

Ve dnech 7.- 8. 12. 2017 se koná pro žáky školy základní baristický kurz. 

Třídní schůzky
03.11.2017

Třídní schůzky

Ve středu dne 22. listopadu se od 15 30 - 17 00 hodin konají v prostorách školy třídní schůzky. Zveme všechny rodiče. 

Den otevřených dveří
20.10.2017

Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří se konají ve dnech 28. listopadu a 16. ledna  ( vždy v úterý)  od 9 - 17 hodin. Přijďte, těšíme se na vás!

The Action New Generation
20.10.2017

The Action New Generation

Dne 10. října 2017 se žáci naší školy zdarma zúčastnili akce The Action New Generation, která proběhla v olomouckém kině Metropol. Toto multimediální představení, podporované MŠMT, bylo velmi účinnou  prevencí rizikového chování mladých v dopravním provozu. 

Olima 2017
12.10.2017

Olima 2017 celý článek »

Návštěva gastronomického veletrhu

GO 2017
09.10.2017

GO 2017 celý článek »

Seznamovací kurz 1. ročníku

Itálie 2017 na vodě, ve vodě i pod vodou
04.10.2017

Itálie 2017 na vodě, ve vodě i pod vodou celý článek »

Pobytově poznávací exkurze 2. a 3. ročníku v Itálii

Rozvrh pro dálkové studium obor Podnikání
31.08.2017

Rozvrh pro dálkové studium obor Podnikání

Rozvrh pro dálkové studium obor Podnikání

Rozvrh DS 1. pololetí 2017/18 (PDF - 141.51 KB)

2. kolo přijímacího řízení
16.06.2020

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/21 pro denní i dálkové studium 

( - 20 KB)

Slavnostní banket
16.06.2017

Slavnostní banket fotogalerie »

Znalosti a dovednosti, získané v oboru gastronomie, prezentovali žáci 2. A organizací banketu, který byl završením předmětu Seminář praktické gastronomie. Akce proběhla v pátek  9. 6. 2017 a nesla se v duchu mexické kultury a gastronomie.

Nutno ocenit nadšení, s jakým žáci tuto akci připravili a uskutečnili. Na jejím průběhu to bylo určitě patrné J

Projekt Gastro (PDF - 125.36 KB)

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
08.06.2017

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení fotogalerie »

V pondělí 5. června 2017 proběhlo v Koncertní síni Uničov předávání maturitních vysvědčení za účasti starosty města Mgr. Radka Vincoura, vedení školy, pedagogického sboru, rodičů i hostů.. Slavnostní atmosféra byla umocněna kulturním vystoupením žáků ZUŠ v Uničově.

Absolventi oborů Hotelnictví a Podnikání obdrželi kromě vysvědčení i certifikát EUROPASS - doklad vysvětlující jejich kvalifikaci pro případ zaměstnání v zemích Evropské unie.

Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v praxi, v dalším studiu i osobním životě
.

Notebook
24.03.2017

Notebook

Vážení uchazeči na obor Hotelnictví, pokud budete přijati na naši školu do oboru Hotelnictví a odevzdáte zápisový lístek, dostanete do jednoho měsíce školní notebook pro osobní potřebu.

Burza škol on-line
13.01.2021

Burza škol on-line

Vážení zájemci o studium na naší škole,

https://burzaskol.online/skoly?page=37

https://burzaskol.online/vystava/240 

Distanční vzdělávání od 5.10. 2020
01.10.2020

Distanční vzdělávání od 5.10. 2020

! Stále čekáme na vyjádření KHS Olomouc a zařazení našeho okresu v  aktuálním semaforu. 

Děkujeme za pochopení 

Předávání maturitních vysvědčení
01.07.2020

Předávání maturitních vysvědčení

V  pondělí 22. června proběhlo za účasti zástupců města  v Koncertní síni v Uničově slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Absolventi oborů Hotelnictví a Podnikání obdrželi kromě vysvědčení i certifikát EUROPASS - doklad vysvětlující jejich kvalifikaci pro případ zaměstnání v zemích Evropské unie.


Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v praxi,  dalším studiu i v osobním životě. 

Návštěva divadla
16.01.2020

Návštěva divadla

V pátek 17. ledna  žáci 1. a 2. ročníku navštíví představení Petr a Lucie v Moravském divadle Olomouc. Hra byla nastudována podle slavné literární předlohy francouzského spisovatele Romaina Rollanda, nositele Nobelovy ceny. 

Hurá na prázdniny!
28.06.2019

Hurá na prázdniny!

Všem žákům  přejeme krásné, klidné, zajímavé  a dlouhé prázdniny:)


Seznam přijatých uchazečů - 2. kolo
31.05.2018

Seznam přijatých uchazečů - 2. kolo

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19
65-42-M/01 HOTELNICTVÍ

Seznam kódů přijatých uchazečů podle pořadí:

POŘADÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO
1.
19
2.
16
3.
18
4.
17
5.

20 

Postup a poučení pro přijaté uchazeče
V souladu s platnou legislativou nebudou přijatým uchazečům zasílána rozhodnutí o přijetí. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je pro uchazeče zároveň datem oznámení rozhodnutí o přijetí.
Přijatí uchazeči doručí (osobně nebo poštou) do 10 pracovních dnů (do 15. 5. 2018) od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zápisový lístek na sekretariát školy. Odevzdáním zápisového lístku se přijatý uchazeč stává od 1. září 2018 žákem naší školy. Pokud zápisový lístek nebude v této lhůtě doručen, zaniká právo uchazeče na přijetí a takto uvolněné místo bude nabídnuto nepřijatým uchazečům.
Žádám přijaté uchazeče, kteří se rozhodnou vzdělávat na jiné škole, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili e-mailem (sosunicov@sosunicov.cz) nebo telefonicky (585 051 300). Děkuji.
Zápisový lístek podle §60a odst. 6 školského zákona:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60 a odst. 7 školského zákona:
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Postup a poučení pro nepřijaté uchazeče:
Všem nepřijatým uchazečům bude zasláno poštou rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na České poště po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání doručte osobně na sekretariát školy nebo poštou na adresu školy (bližší informace najdete v dokumentu Postup pro nepřijaté uchazeče).
V Uničově dne 31. 5. 2018
Mgr. Dagmar Smolková
ředitelka školy
« 1 ... 3 4 5 6 7 »
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK