VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Archiv aktualit

Archiv aktualit

Seznamovací kurz 1. ročníku
19.09.2019

Seznamovací kurz 1. ročníku fotogalerie »

Tradiční seznamovací kurz 1. A "GO 2019" proběhl v Pohořanech nedaleko Olomouce ve dnech 25.-26.9. 2019. 

Zahájení školního roku 2019/20
27.08.2019

Zahájení školního roku 2019/20

Denní studium 1.- 4. ročník pondělí 2. 9.  v 8:00 hodin v budově školy 

Dálkové studium v  úterý 3.9. 2019  1. ročník: v 13:00 hodin na učebně č. 5 v budově školy

2.- 3. ročník v 13:25 v učebnách dle rozvrhu

Úřední hodiny v srpnu
07.08.2019

Úřední hodiny v srpnu

Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovnice sekretariátu bude jeho pravidelný provoz obnoven od 26.8.2019. Úřední hodiny od 26.8.- 30.8. budou vždy od 9:00 - 13:00 hodin. Mimo tuto dobu budou neodkladné záležitosti řešeny na základě telefonické dohody (607 557 042, 603 180 243). 

Hurá na prázdniny!
29.06.2019

Hurá na prázdniny!

Všem žákům přejeme krásné, klidné, zajímavé a dlouhé prázdniny:)

Volná studijní místa
28.06.2019

Volná studijní místa

Stále ještě nabízíme volná místa v obou našich maturitních studijních oborech pro školní rok 2019/20:  v denním oboru Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus) a dálkovém oboru Podnikání. V případě zájmu volejte na čísla 607 557 042 nebo 585 051 300, nástup je možný až do konce září 2019.  

Exkurze  ve Šternberku
28.06.2019

Exkurze ve Šternberku fotogalerie »

Poslední dny školního roku jsou vyhrazeny exkurzím a výletům. Naši žáci  proto vyrazili do Šternberka, kde navštívili známou Expozici času a prohlédli si i ostatní památky. 

Dějepisná exkurze v Olomouci
12.06.2019

Dějepisná exkurze v Olomouci

V rámci výuky dějepisu a turismu vyrazili žáci prvního ročníku se svojí učitelkou Mgr. Marcelou Spurnou  na exkurzi po olomouckých památkách. Výklad o nejznámější starobylých  kašnách, palácích, kostelech, sloupech i jiných památkách, kterými je Olomouc opravdu nabitá, podávali po předchozí domácí přípravě  sami žáci a téměř všichni za něj získali pochvalu. Počasí přálo tentokrát až moc, a tak zmrzlina na konci procházky byla vítaným osvěžením:)

Schůzka s uchazeči a jejich rodiči
06.06.2019

Schůzka s uchazeči a jejich rodiči

Schůzka s uchazeči přijatými na školní rok 2019/20 k dennímu studiu oboru Hotelnictví a jejich zákonnými zástupci se bude konat  v úterý dne 11. června od 16 hodin v budově školy.  

Projekt Gastro 2019
06.06.2019

Projekt Gastro 2019 fotogalerie »

V rámci ukončení výuky gastronomických předmětů připravili   žáci 2. ročníku slavnostní raut a předvedli tak všem vyučujícím, co se během dvou let pod vedením Mgr. Zdenky Kučerové naučili. A že  se bylo se na co dívat!  A neméně výborně všechny slané i sladké dobroty také chutnaly. Druháci ukázali, že i  když mají ještě  dva roky před maturitou,  mnohé již ovládají  a  škole již  ostudu neudělají.:)

Předávání maturitních vysvědčení
04.06.2019

Předávání maturitních vysvědčení fotogalerie »

Za účasti starosty města Uničova Mgr. Radka Vincoura, vedení školy, pedagogického sboru a  hostů  proběhlo v pátek 31. května 2019 v Koncertní síni v Uničově slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Absolventi oborů Hotelnictví a Podnikání obdrželi kromě vysvědčení i certifikát EUROPASS - doklad vysvětlující jejich kvalifikaci pro případ zaměstnání v zemích Evropské unie.

Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v praxi,  dalším studiu i v osobním životě

Exkurze u hasičů
03.06.2019

Exkurze u hasičů fotogalerie »

Ve středu dne 29. května 2019 se konala v rámci preventivní výchovy exkurze žáků na pracovišti Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Žáci se nejprve seznámili s chodem centrálního operačního střediska, které přijímá a vyhodnocuje tísňová volání a zprávy o požárech a jiných mimořádných událostech, ke kterým dojde  v celém Olomouckém kraji. Následoval výklad zkušeného hasiče, který všem vysvětlil, jak taková stanice funguje, a praktické ukázky oblékání hasičských obleků i předvedení hasičských záchranných vozidel. Exkurze byla velmi zajímavá, žáci se poučili i pobavili  současně:)

2. kolo přijímacího řízení
02.05.2019

2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory denního studia  65-42-M/01 Hotelnictví a dálkového studia oboru Podnikání 64-41-L/51.

Přihlášky zasílejte do 31.5. 2019 na adresu: SOŠ s.r.o.  Stromořadí 420, 783 91 Uničov nebo doručte osobně na sekretariát školy, a to v pondělí, středu, čtvrtek vždy od 7:30 - 14:30 hodin,  úterý 7:30 - 17:00 hodin nebo v pátek 7:30-14:00 hodin. 

Přijímací zkoušky se v tomto kole nekonají. Bližší informace naleznete na stránkách školy v sekci Pro uchazeče. 

2. kolo přijímacího řízení - denní studium (PDF - 225.23 KB)

Poslední zvonění
30.04.2019

Poslední zvonění

Je to tak, čtyři roky uběhly jako voda a naši čtvrťáci byli naposledy ve škole. A pořádně se na to vystrojili  a svůj  poslední školní den si jaksepatří užili. ) Přejeme jim, aby stejně vesele a úspěšně zvládli i zbývající část maturitní zkoušky. 

Výsledky přijímacího řízení denní studium 2019/20
29.04.2019

Výsledky přijímacího řízení denní studium 2019/20

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

65-42-M/01 hotelnictví

Seznam kódů přijatých uchazečů podle pořadí:

POŘADÍ

registrační číslo

1.

10

2.

3

3.

5

4.

1

5.

11

6.

4

7.

2

8.

7

9.

6

10.

13

11.

12

12.

9

13.

14

14.

16

15.

8


Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

POŘADÍ

BODY

registrační číslo

1.

123

10

15.

47

8

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

64-41-L/51 podnikání

Seznam kódů přijatých uchazečů podle pořadí:

POŘADÍ

BODY

Registrační číslo

1

31

17

2

22

18

Přijímací řízení 2019
15.04.2019

Přijímací řízení 2019

Vážení uchazeči, 

výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 29. dubna zde na stránkách školy a na vývěsce školy.  Do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků (tedy do 15. května 2019) je třeba odevzdat zápisový lístek (osobně ve škole nebo poštou). Bližší informace naleznete v sekci Přijímací řízení. 

Třídní schůzky
29.03.2019

Třídní schůzky

Vážení rodiče, ve středu dne 3. dubna  2019 se v areálu školy od 15 30 - 17 00 hodin konají třídní schůzky. Těšíme se na Vaši účast. 

Exkurze Praha 2019
25.03.2019

Exkurze Praha 2019 fotogalerie »

Jaro, slunce, poznávání, pohoda, zážitky. I tak by se dala charakterizovat letošní odborná exkurze třetího ročníku, která trvala tři dny, od 19. do 21. března, a proběhla  v rámci školního projektu Praha. 

Exkurze se po všech stránkách vydařila, nebylo snad nic, na co by bylo možné si po jejím skončení postěžovat. Vyšlo především počasí, které nezklamalo a chovalo se tak, jak se na pravé jarní počasí patří - převládalo slunečno s modrou oblohou. Dívky měly téměř celé dny vyplněné zajímavým programem, který zahrnoval například  exkurzi v pětihvězdičkovém hotelu Corinthia Tower, procházku Vyšehradem  se slavným hřbitovem, návštěvu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s výkladem, Židovské muzeum se synagogami i hřbitovem nebo expozici Lidé a peníze v České národní bance, kde naše studentky dokonce obstály ve vědomostní soutěži a získaly finanční odměnu (i když v reálném  životě tak trochu nepoužitelnou:) .

Nejvíc na žákyně zapůsobilo  slavné divadelní představení Arthura Millera Čarodějky ze Salemu v Divadle na Vinohradech, kde všichni herci, i ti méně známí, podali brilantní herecké výkony. Hra sice nebyla vůbec optimistická, ale všem přinesla nevšední umělecký zážitek, takže se některé dívky rozhodly, že do divadla začnou chodit častěji. 

Dalším velkým přínosem byla pro studentky prohlídka Pražského hradu s profesionální průvodkyní, jejíž výklad byl přesně takový, jaký by měl být: poučný, zajímavý, neotřelý a přitom poutavý, takže dívky poslouchaly její povídání opravdu velmi pozorně. Mohly si také srovnat její výkon se svým vlastním, protože během procházek Prahou žákyně podávaly ostatním svůj výklad o jednotlivých pražských památkách, který si nachystaly v hodinách cestovního ruchu.

Zkrátka exkurze se letos po všech stránkách vydařila!

D. Smolková, vedoucí exkurze

Soutěž v anglickém jazyce
25.03.2019

Soutěž v anglickém jazyce

Dne 7.3.2019 se naše škola již po několikáté zúčastnila krajského kola soutěže středních odborných škol v anglické jazyce, kterou pořádala SOŠ  v Šumperku. Vysláni byli dva žáci,  Maxim Švub z 1.A a Ladislav Podivínský z 2.A. Kluci se nebáli, bojovali, a i když se neumístili na předních místech, získali nové zkušenosti a poznatky a důstojně naši školu reprezentovali:)

Barmanský kurz
09.01.2019

Barmanský kurz fotogalerie »

Ve dnech 4. - 6. února pořádá škola základní barmanský kurz, kterého se mohou zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti. Cena kurzu je 3 000 Kč. V případě zájmu nás kontaktujte na čísle 777 615 717, kde vám podáme bližší informace. 

2. den otevřených dveří
09.01.2019

2. den otevřených dveří

V úterý dne 15. ledna 2019  se od 9 - 17 hodin koná již druhý den otevřených dveří. Areálem školy provedou zájemce o studium naše studentky, vedení školy zodpoví všechny dotazy  týkající se  studia, připraveno je i malé občerstvení. Přijďte, těšíme se na vás!

« 1 ... 6 7 8 9 10 11 »
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK