VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Archiv aktualit

Archiv aktualit

3. kolo přijímacího řízení
18.06.2018

3. kolo přijímacího řízení

Pro dálkové studium v oboru 64-41-L/51 Podnikání vyhlašujeme třetí kolo přijímacího řízení. Přihlášku spolu s ověřenou kopií výučního listu doručí uchazeč do školy nejpozději do 31.8. 2018. Přijímací zkoušky se nekonají. Bližší informace jsou uvedeny v sekci pro uchazeče. 

3. kolo PŘ DS 2018/19 (PDF - 213.31 KB)

Slavnostní banket 2018
14.06.2018

Slavnostní banket 2018 fotogalerie »

Znalosti a dovednosti získané v oboru gastronomie ukázaly svým vyučujícím a vedení školy dne 13. června 2018 žákyně třídy 2.A organizací banketu, který byl završením předmětu Seminář praktické gastronomie a i prokázáním  dovedností, které dívky nabyly pod vedením své učitelky Mgr. Zdenky Kučerové za dva roky studia na naší škole. Tentokrát se vše neslo v duchu sladké Francie, zejména slunečné Provence. Třída, ve které se banket konal, byla vyzdobená i provoněná levandulí a za zvuku francouzských šansonů dívky servírovaly velmi chutné a profesionálně prezentované menu. Všechny čtyři chody byly výtečné a žákyně tak ukázaly, že je zvolený obor baví a že se po ukončení studia ve světě gastronomie určitě neztratí J


Informační schůzka pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce
12.06.2018

Informační schůzka pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce

Zveme přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce k informativní schůzce k zahájení školního roku 2018/2019 pro první ročník denního studia, obor HOTELNICTVÍ 65-42-M/01, která se uskuteční

v pondělí 25. června 2018 ve 15.30 hod. v budově školy v Uničově, Stromořadí 420.

Budete podrobně informováni o:

- organizaci školního roku

- chodu školy

- pomůckách a učebnicích

- druhém cizím jazyce

- adaptačním seznamovacím kurzu

- praktickém vyučování.

Dále se seznámíte s Vaší třídní učitelkou a s vedením školy. V závěru schůzky s Vámi bude sepsána smlouva o studiu.

V případě dotazů volejte na 607 557 042.

Předávání maturitních vysvědčení
07.06.2018

Předávání maturitních vysvědčení fotogalerie »

Za účasti starosty města Mgr. Radka Vincoura, vedení školy, pedagogického sboru a  hostů  proběhlo v úterý 5. června v Koncertní síni v Uničově slavnostní předávání maturitních vysvědčení. 

Absolventi oborů Hotelnictví a Podnikání obdrželi kromě vysvědčení i certifikát EUROPASS - doklad vysvětlující jejich kvalifikaci pro případ zaměstnání v zemích Evropské unie.

Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v praxi,  dalším studiu i v osobním životě. 

2. kolo přijímacího řízení - denní studium
31.05.2018

2. kolo přijímacího řízení - denní studium

Seznam přijatých uchazečů podle pořadí: 

1.     registrační číslo 19

2.    registrační číslo  16

3.    registrační číslo  18

4.    registrační číslo   17

5.    registrační číslo   20 

 V souladu s platnou legislativou nebudou přijatým uchazečům zasílána rozhodnutí o přijetí. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je pro uchazeče zároveň datem oznámení rozhodnutí o přijetí.

Přijatí uchazeči doručí (osobně nebo poštou) do 10 pracovních dnů (do 15. 6. 2018) od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zápisový lístek na sekretariát školy. Odevzdáním zápisového lístku se přijatý uchazeč stává od 1. září 2018 žákem naší školy. Pokud zápisový lístek nebude v této lhůtě doručen, zaniká právo uchazeče na přijetí a takto uvolněné místo bude nabídnuto nepřijatým uchazečům.

2. kolo přijímacího řízení
27.04.2018

2. kolo přijímacího řízení

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení : 

Termín podávání přihlášek:

do naplnění kapacity nebo nejpozději do 31. 5. 2018

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ

denní studium, pro žáky 9. tříd ZŠ

počet volných míst 10

Podrobné podmínky na stránkách školy v sekci pro uchazeče o studium

Exkurze v Praze
16.03.2018

Exkurze v Praze fotogalerie »

Ve dnech 13. – 15. března 2018 se uskutečnila každoroční třídenní exkurze žáků 3. ročníku v rámci školního projektu Praha.

Program byl jako vždy nabitý a bohatý – studenti absolvovali například zajímavou exkurzi v pětihvězdičkovém hotelu Corinthia Tower, prochodili Vyšehrad i se slavným hřbitovem, seznámili se s chodem pražského letiště, zhlédli zajímavou expozici Lidé a peníze v České národní bance, navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, Židovské muzeum se synagogami i hřbitovem či Pražský hrad. Nechybělo ani slavné a hvězdně obsazené divadelní představení Pygmalion od G. .B. Shawa v Divadle na Vinohradech. Během procházek po centru Prahy si žáci vyzkoušeli na vlastní kůži práci průvodců cestovního ruchu, protože  podávali ostatním předem připravený výklad o jednotlivých památkách. Atmosféra hlavního města byla divoká, a i když ještě není hlavní sezóna, turistů bylo všude plno. Na Václavském náměstí se zrovna konaly početné protestní demonstrace, naopak  Hrad byl předčasně uzavřen, protože se tam  scházely mnohé známé osobnosti, aby s prezidentem Zemanem oslavily jeho znovuzvolení do funkce. 

Počasí bylo navzdory předpovědím přívětivé, a tak mohly deštníky tentokrát zůstat v taškách. Exkurze se tedy v každém směru  vydařila J.

D. Smolková, vedoucí exkurze

Přijímací řízení
08.02.2018

Přijímací řízení

Přijímací řízení do jednotlivých oborů vzdělávání pro školní rok 2018/2019

V souladu s paragrafem 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

Obory vzdělání:

1. 65-42-M/01 Hotelnictví

ŠVP: Hotelnictví a turismus
Denní studium

2. 64-41-L/51 Podnikání
ŠVP: Podnikání
Dálkové studium

V souladu s výše uvedenými právními normami se přijímací zkoušky konají v těchto termínech: 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018.

Nejpozději do 1. března 2018 je třeba zajistit doručení přihlášky na adresu školy: SOŠ s.r.o. Stromořadí 420, 783 91 Uničov. 

Bližší informace o přijímacím řízení naleznete na těchto stránkách v záložce přijímací řízení.

V Uničově dne 1. 2. 2018

Školní ples 2018
22.01.2018

Školní ples 2018 fotogalerie »

Dne 12. 1. proběhl v šumvaldském Blahákově hostinci maturitní ples tříd 4.A denního a 3.A dálkového studia.
Již den předem sál maturantky ze 4.A vyzdobily – nafoukaly přes sto balónků, rozvěsily lampionky a světýlka, jen aby to vypadalo hezky k světu. Nakonec zbylo jen doufat, že se výzdoba do druhého dne nějak nepokazí.
Nepokazila. I v pátek vypadal sál nádherně. Nervozita možná u některých převládala, jelikož je stále ještě čekala procházka po červeném zámeckém koberci, ale po ní už se uvolnili opravdu všichni.
Studenti dostali šerpy a připili si na hodně štěstí a zdarů při jejich blížící se maturitní zkoušce. Celý večer provázela pohodová a uvolněná atmosféra. Kulturní program zajistila mladá dvojice, která návštěvníky uchvátila svými tanečními schopnostmi. K poslechu a tanci zahrálo duo Menhir. A tančilo se hojně. Občas to vypadalo, že se všichni tanečníci nevejdou na parket.
Z povedeného plesu se odcházelo nad ránem, po rozdělení bohaté tomboly. Nikdo neodcházel nespokojený a snad veselí a radost z plesu vydrží maturantům až na zkoušky. Tam totiž bude optimismu a energie potřeba.

Jana Šodková, 4.A

Pozvánka na školní ples
05.01.2018

Pozvánka na školní ples

V pátek dne 12. ledna se od 19 hodin v sále Blahákova hostince v Šumvaldu koná maturitní ples. K tanci a poslechu hraje skupina Menhir. Srdečně zveme všechny bývalé žáky i příznivce školy:)

Den otevřených dveří
05.01.2018

Den otevřených dveří

V úterý dne 11. prosince  se od 9 - 17 hodin koná tradiční den otevřených dveří. Areálem školy provedou zájemce o studium naše studentky, zaměstnanci školy zodpoví všechny dotazy, týkající se  studia, připraveno je i malé občerstvení. Přijďte, těšíme se na vás!

Jasněnka 2017
04.01.2018

Jasněnka 2017 celý článek »

Vánoční besídka pro Jasněnku

Vídeň 2017
04.01.2018

Vídeň 2017 celý článek »

Zájezd do adventní Vídně

Kurz Barista
11.12.2017

Kurz Barista celý článek »

Kurz vaření kávy

Kurz Barista
03.11.2017

Kurz Barista

Ve dnech 7.- 8. 12. 2017 se koná pro žáky školy základní baristický kurz. 

Třídní schůzky
03.11.2017

Třídní schůzky

Ve středu dne 22. listopadu se od 15 30 - 17 00 hodin konají v prostorách školy třídní schůzky. Zveme všechny rodiče. 

Den otevřených dveří
20.10.2017

Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří se konají ve dnech 28. listopadu a 16. ledna  ( vždy v úterý)  od 9 - 17 hodin. Přijďte, těšíme se na vás!

The Action New Generation
20.10.2017

The Action New Generation

Dne 10. října 2017 se žáci naší školy zdarma zúčastnili akce The Action New Generation, která proběhla v olomouckém kině Metropol. Toto multimediální představení, podporované MŠMT, bylo velmi účinnou  prevencí rizikového chování mladých v dopravním provozu. 

Olima 2017
12.10.2017

Olima 2017 celý článek »

Návštěva gastronomického veletrhu

GO 2017
09.10.2017

GO 2017 celý článek »

Seznamovací kurz 1. ročníku

« 1 ... 7 8 9 10 11 »
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK