VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Škola » Projekty » Digitální kompetence na SŠ

Digitální kompetence na SŠ

Hlavní cíle projektu: cílem projektu je zajištění metodické i technické podpory pro využití a

integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořených

vzdělávacích programů (VP) pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Vzdělávací programy budou rozvíjet digitální kompetence pedagogů dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů. Vzdělávání bude realizováno skupinově i individuálně na základě požadavků vedení školy a pedagogů.

Předpokládaný rozsah školení je 12 hodin prezenčně a 4 hodiny distančně. Vzdělávání i

metodická podpora bude probíhat přímo ve škole, výběr zapojených pedagogů i zástupců vedení školy je ponechán na rozhodnutí ředitele školy, minimálně však 50% pedagogického sboru.

Vytvoření funkční sítě 10 středních škol - 1. pololetí 2020

 Nákup digitálních učeben - nakupuje každá střední škola. Příjemce dotace zajistí

firmu, která bude z každou školou individuálně provádět nákup dle požadavků

projektu - dokončení nákupu v roce 2020

 Příjemce bude vytvářet vzdělávací programy - průběh roku 2020

 Odborné posudky na vytvořený vzdělávací program

Individuální vzdělávání na partnerských SŠ v rozsahu 3 x 4 hodiny prezenčně + 1

x 4 hodiny distančně. Termíny vzdělávání budou určeny dle vzájemné dohody

s partnerskou školou a příjemcem dotace.

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK