VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Škola » Studijní obory » 65-42-M/01 Hotelnictví » Vyučované předměty » Gastronomie

Gastronomie

Obsahový okruh poskytuje žákům znalosti a potřebné dovednosti týkající se výživy, potravin, přípravy pokrmů a nápojů a odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních a při různých společenských příležitostech. Poskytuje základní poznatky, týkající se technického vybavení výrobních a odbytových úseků. Nedílnou součástí okruhu je uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny práce v gastronomickém provozu, dodržování hygienických předpisů pro práci s potravinami a prevenci alimentárních nákaz. Žáci jsou vedeni k odpovědnému vztahu k majetku, k bezpečnému a šetrnému zacházení se zařízením provozoven a k jejich údržbě i k pěstování citu pro estetiku pracovního prostředí. Součástí jsou i sociálně psychologické, komunikační, ekonomické, ekologické a etické aspekty práce ve stravovacích službách.

V tomto odborném okruhu se vyučují následující předměty:

Technologie přípravy pokrmů

Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část.

Praktická část je zajišťována praktickou výukou ve formě laboratorních cvičení. Žáci se seznámí se zásadami hygieny a bezpečnosti práce, s vybavením odborných učeben, naučí se pracovat s výrobními technologiemi a základními technologickými postupy zpracovávat suroviny.

Teoretická část probíhá formou skupinového vyučování s využitím informačních a komunikačních technologií.

Technika obsluhy a služeb

Předmět poskytuje žákům vědomosti z oblasti gastronomie, společenské výchovy, estetiky     a sociální psychologie, seznamuje žáky s pracovním inventářem na úseku obsluhy, přípravou provozu a systémy a způsoby obsluhy, včetně organizace práce.

Výuka je zajišťována teoretickým vyučováním a praktickým cvičením, je doplněna odbornými exkurzemi a barmanským kurzem, po jehož zdárném absolvování žáci obdrží mezinárodní certifikát barmana.

Ve cvičení se žáci v 1. ročníku seznamují s jednoduchou obsluhou, na základě které budou následně vykonávat i praktické činnosti obsluhujícího personálu ve školní jídelně. Ve 2. ročníku je výuka zaměřena na složitou a vyšší formou složité obsluhy.

Seminář praktické gastronomie

Žáci jsou seznámeni se základními požadavky pro sestavování dokumentace při pořádání různých společenských akcí. U žáků se klade důraz na vhodné sestavení slavnostního menu, estetické uspořádání místnosti, časový harmonogram a vhodnou volbu způsobu a systému obsluhy.

Projekt GASTRO

Projekt je mezipředmětový a spočívá v kombinaci vzdělávacího obsahu oborů gastronomie - Techniky obsluhy a služeb, Techniky přípravy pokrmů, Zařízení provozoven a Semináře praktické gastronomie. Cílem projektu je organizační a praktické zabezpečení slavnostní hostiny - banketu.


Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK