VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Škola » Studijní obory » 65-42-M/01 Hotelnictví » Vyučované předměty » Hotelnictví

Hotelnictví

Soubor předmětů hotelnictví seznamuje studenty s historií i současností hotelnictví u nás i ve světě a s jeho novými trendy. Napomáhá k získání vědomostí z oblasti řízení hotelu a jeho výrobních, odbytových a ubytovacích středisek. Poskytuje vědomosti týkající se hotelového zázemí, jeho jednotlivých provozů a technického zázemí, bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů hotelu.

V tomto odborném okruhu se vyučují následující předměty:

Zařízení provozoven

Předmět se zabývá technickým řešením provozoven a jejich vhodným vybavením moderní a dostupnou technikou, zařízením na zpracování a tepelnou úpravu pokrmů a vzájemnou vazbou mezi skladovacími, výrobními a odbytovými úseky.

Hotelový provoz

Jeho náplní je seznámit žáky s řízením a organizací hotelového provozu a s hotelovou administrativou, a převést teoretické znalosti získané z předmětu ekonomika na praktické dovednosti potřebné k práci v hotelových zařízeních. Žáci se seznámí s právním postavením hotelů a s funkcí hotelových řetězců, s hotelovou klasifikací. Náplní předmětu je také management a hotelový management na jednotlivých úsecích hotelu. Doplňkem výuky jsou besedy s hotelovým managementem a exkurze v hotelích.

Marketing pohostinství a hotelových služeb

Tento předmět učí žáky uplatňovat marketingovou teorii v gastronomické a hotelové praxi. Jeho cílem je ukázat význam marketingové práce v těchto zařízeních, seznámit žáky s marketingovým výzkumem a marketingovými plány a naučit je základní principy propagace, reklamy a práce public relations.

Podnikání v hotelnictví

Předmět si klade za cíl výuku praktických činností v provozovnách veřejného stravování. Má připravit studenty na funkci provozního manažera, který má zvládnout organizační zabezpečení běžných akcí, které v těchto provozovnách probíhají. Jde o akce hromadného stravování, rauty a bankety. Tento předmět má studenty naučit prakticky využít všechny získané znalosti z teoretických předmětů oboru hotelnictví.

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK