VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
iškola.cz - přihlášení
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
iŠkola.cz
Adresa
Tel

Úvod » Pro uchazeče » Přijímací řízení » Kritéria přijímacího řízení - Hotelnictví

Kritéria Přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Kritéria přijetí jsou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb.

Obor: 65-42-M/01 Hotelnictví
ŠVP: Hotelnictví a turismus
Denní studium

Počet míst: 2 třídy, 56 žáků

Termíny

 • Přihláška do 1. 3. 2019 (včetně lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor)
 • Pozvánka na zkoušku do 29. 3. 2019
 • Zkouška 1. kolo:
  • 1. termín - 12. 4. 2019 - škola uvedená v 1. pořadí
  • 2. termín - 15. 4. 2018 - škola uvedená ve 2. pořadí
  • Náhradní 1. termín - 13.5.2019
  • Náhradní 2. termín - 14.5.2019
 • Oznámení výsledků do 2 pracovních dní po zpřístupnění hodnocení uchazeče v prvním kole přijímacího řízení z jednotné zkoušky Cermatem (pravděpodobně do 28. 4. 2019)
 • Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků (pravděpodobně do 17. 5. 2019)

Kritéria přijímacího řízení

 1. Předchozí studijní výsledky na ZŠ
 2. Výsledky u přijímacích zkoušek - jednotné testy
 3. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor

Předchozí studijní výsledky

Výsledky dosavadního studia vyjádřené průměrem známek za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Průměr Body/za každé pololetí
1,0 - 1,5 30 bodů
1,6 - 2,1 20 bodů
2,2 - 3,0 10 bodů
nad 3,0 0 bodů

Za studijní výsledky může uchazeč získat celkově 0 – 60 bodů.

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky. Podíl jednotného testu na hodnocení uchazeče je 60%. Výsledky jednotlivých testů se započítávají do kritérií přijímacího řízení pouze v prvním kole.

V případě, že škola obdrží v příslušném termínu více přihlášek, než činí kapacita, ředitelka stanoví pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií.

V případě rovnosti bodů stanoví ředitelka školy pořadí podle průměrů známek z předmětů:

 • Český jazyk
 • První cizí jazyk (zpravidla anglický)
 • Matematika
 • Zeměpis

Další informace k přijímacímu řízení

Žák, který bude přijat ke studiu, odevzdá zápisový lístek a podepíše smlouvu, obdrží po nástupu do 1. ročníku od školy notebook.

Další kola přijímacího řízení budou vypisována postupně, až do naplnění kapacity. Přijímací řízení musí být ukončeno nejpozději do konce srpna 2019.

Školné pro školní rok 2019/2020 je 16.000 Kč za rok. Platit je možné měsíčně převodem na bankovní účet nebo v hotovosti.

V odůvodněných případech je možné udělit sociální stipendium (žáci školné neplatí).

Mgr. Dagmar Smolková
ředitelka školy

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK