VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
iškola.cz - přihlášení
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
iŠkola.cz
Adresa
Tel

Úvod » Pro uchazeče » Přijímací řízení » Kritéria přijímacího řízení - Podnikání

Kritéria Přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 - Podniká

Kritéria přijetí jsou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb.

Obor: 64-41-L/51 Podnikání
ŠVP: Podnikání
Dálkové studium

Počet míst: 2 třídy, 60 žáků

Termíny

 • Přihláška do 1. 3. 2019
 • Pozvánka na zkoušku do 29. 3. 2019
 • Zkouška 1. kolo:
  • 1. termín - 12. 4. 2019
  • 2. termín - 15. 4. 2019
  • Náhradní 1. termín - 13.5.2019
  • Náhradní 2. termín - 14.5.2019
 • Oznámení výsledků do 2 pracovních dní po zpřístupnění hodnocení uchazeče v prvním kole přijímacího řízení z jednotné zkoušky Cermatem (pravděpodobně do 27. 4. 2019)

Podmínky přijetí

 • Úspěšně vykonaná závěrečná zkouška učebního oboru (do zahájení studia) - dokládá se úředně ověřenou kopii výučního listu tříletého učebního oboru.
 • Výsledky u přijímacích zkoušek - jednotné testy z českého jazyka a literatury a matematiky, které tvoří podíl na celkovém přijetí uchazeče 60%. Výsledky jednotlivých testů se započítávají do kritérií přijímacího řízení pouze v prvním kole.

V případě, že škola obdrží v příslušném termínu více přihlášek, než činí jeho kapacita, ředitelka školy stanoví pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií.

Další kola budou vypisována postupně, až do naplnění kapacity. Přijímací řízení musí být ukončeno nejpozději do konce srpna 2019.

V dalších kolech se přijímací zkoušky nekonají.

Školné pro školní rok 2019/2020 je 12.000 Kč za rok. Platit je možné měsíčně převodem na bankovní účet nebo v hotovosti.

Mgr. Dagmar Smolková
ředitelka školy

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK