VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Škola » O škole

O škole

Naše škola byla založena jako vůbec jedna z prvních soukromých škol v České republice v roce 1991 jako Soukromá rodinná škola. Po legislativních změnách v roce 1998 došlo ke zrušení těchto typů škol, proto byl zaveden nový a perspektivní obor – Hotelnictví a turismus.

V současnosti poskytujeme vzdělání ve čtyřletém maturitním oboru Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch) a dále v tříletém nástavbovém dálkovém oboru Podnikání, určeném absolventům odborných učilišť. Od roku 2008 je součástí školního areálu i nově zřízená Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o.p.s., která nabízí absolventům střední školy vzdělání v oborech Gastronomie a hotelnictví a Cestovní ruch.

Školné za jeden školní rok činí u denního studia 15 000 Kč,  u dálkového studia 12 000 Kč.  Hradit ho lze formou měsíčních splátek či jednorázově. 

Škola má trvalou podporu Městského úřadu v Uničově, se kterým spolupracuje nejen na organizování kulturních akcí a rautů, ale i na projektech, které jsou v souladu s Komplexním programem rozvoje města Uničova a především pak s Koncepcí rozvoje výchovně vzdělávací soustavy města Uničova.

Výuka probíhá v účelně zařízených třídách nebo speciálně vybavených učebnách (např. pro výuku práce s počítači, elektronické komunikace, jazyků, vaření apod.), součástí školního areálu je také velká tělocvična a školní jídelna.

Tělocvična

U nás se nudit nebudete

V naší škole se stále něco děje, a tak se žáci nemají čas nudit. Výhodou je, že třídy jsou méně početné, proto vládne v hodinách takřka rodinná atmosféra a pohoda a učitelé vycházejí žákům vstříc v jejich individuálních potřebách.  Kromě řádné výuky všeobecně vzdělávacích, odborných předmětů a učební praxe je pro žáky připravena řada pravidelných i mimořádných akcí, vyplývajících z povahy oboru.

V první ročníku probíhá dvoudenní seznamovací kurz GO,  žáci druhého ročníku absolvují týdenní pobytově-poznávací zájezd v Itálii, pro třetí ročník je připravena třídenní exkurze po památkách Prahy, spojená s návštěvou divadla, letiště, České národní banky či Poslanecké sněmovny. Dle zájmu žáků se uskutečňují i zahraniční poznávací zájezdy – například  adventní zájezd do Vídně, zájezd do Paříže, Osvětimi... Součástí výuky jsou i mnohé odborné exkurze (například do hotelů, vinných sklepů v Kroměříži, výrobny těstovin Adriana…), běžná je i návštěva veletrhů (např.  Gaudeamus, Regiontour, Olima..), výstav (např. Karel IV., Historické kavárny) či pořadů o cestování (Pohodáři) a přednášek (např. Pevnostní Olomouc).

Během studia je žákům umožněno absolvovat rovněž barmanský kurz či kurz barista a získat tak možnosti širšího uplatnění v praxi.

barmansky_kurz

Jazykové a poznávací pobyty v zahraničí

Škola se rovněž zapojuje do projektů a výzev organizovaných fondy EU, v rámci nichž žáci vycestovali na týdenní jazykový a poznávací pobyt do Anglie, zúčastnili se projektu Čtenářské dílny či projektu Pohyb do škol.

Zapojujeme se do různých projektů

Nejsou nám ani lhostejné postižené a potřebné děti, proto jsme se v minulosti zapojili do projektu Adopce na dálku a již řadu let spolupracujeme s uničovským stacionářem Jasněnka, pro který naši žáci pravidelně a s velkým úspěchem připravují vánoční program s pohádkami, koledami a nadílkou.

kultura

Zaujala-li Vás naše škola, budeme rádi, když nás kdykoliv navštívíte.
Těšíme se na Vás!

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK