VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Škola » Studijní obory » 65-42-M/01 Hotelnictví » Organizace výuky

Organizace výuky

Studium je organizováno jako čtyřleté denní.

Pedagogická koncepce školy vychází z principu spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání, jehož uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence  potřebu pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání.

Vzdělávací strategie školy je založena na těsném propojení výuky s praxí a s konkrétní praktickou zkušeností žáků

Praktické vyučování žáků probíhá:

  • ve školní laboratoři (cvičné kuchyni)
  • v reálném provozu školní jídelny
  • žáci se podílí na doplňkové činnosti školy

Odborné schopnosti a dovednosti mohou žáci zkvalitnit zapojením do barmanského kurzu ve 2. ročníku, který je realizován v rámci Národního vzdělávacího programu České barmanské asociace. Zde jsou seznamováni s nejnovějšími trendy v oboru a jeho úspěšné absolvování je potvrzeno certifikátem.

Výuka předmětu Učební praxe probíhá od třetího ročníku v hotelích, restauracích nebo cestovních agenturách a kancelářích v blízkém regionu, v případě zájmu ve špičkových hotelích v Praze. Tato praxe rozvíjí odborné profesní kompetence a celkově formuje osobnost budoucích středních manažerů, vede je ke kulturnímu a společenskému vystupování a komunikaci.

Součástí praktického vyučování je i možnost prezentace na veřejnosti, žáci mají možnost dále rozvíjet své kompetence a zažívat uznání okolí při zajišťování společenských a gastronomických akcí.

Odborná praxe je rozložena do všech ročníků studia, navazuje na výuku odborných předmětů a uskutečňuje se ve dvou až třítýdenních blocích na pracovištích fyzických a právnických osob.

Odborné kompetence jsou průběžně rozšiřovány i prostřednictvím odborných exkurzí ve firmách (hotely v Olomouci, Litovelský pivovar, Nealko Olomouc, Adriana, Česká národní banka, komerční banky, vinařské závody, letiště Ruzyně, veletrhy cestovního ruchu, potravinářské veletrhy) nebo prohlídkami památek a výlety do turisticky atraktivních míst  v České republice i v zahraničí.

Škola do programu vzdělání zařazuje i projektové týdny, které umožňují prohloubení především odborných kompetencí:

  • projekt GASTRO
  • projekt PRAHA
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK