VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
iškola.cz - přihlášení
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
iŠkola.cz
Adresa
Tel

Úvod » Pro uchazeče » Přijímací řízení » Obecné informace

Přijímací řízení do 1. ročníků denního a dálkového studia školního roku 2017/18

Obecné informace

  • Přihlášky se podávají do 1. března 2019
  • Na přihlášce může uchazeč uvést 2 školy
  • Uchazeči, kteří podají přihlášku v 1. kole, budou konat jednotné zkoušky, které se konají formou jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika.
  • Výsledky testů budou využity jako jedno z kritérií pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení.
  • Jednotné testy dodává a zpracovává společnost Cermat.

Podrobnější informace naleznete v článku Jednotná přijímací zkouška 2019.
Příklady testů z předcházejících ročníků.

Přihlášky

Přihlášky se podávají do 1. března 2019 na formulářích stanovených MŠMT pro školní rok 2019/20 (lze stáhnout přímo ze stránek MŠMT).

Na přihlášce může uchazeč uvést 2 školy, na které se hlásí. Stejně vyplněnou přihlášku (je nutné zachovat pořadí škol) zašle vyplněnou a podepsanou na obě školy. Škola uvedená na prvním místě pozve uchazeče k 1. řádnému termínu.

Pozvánka na přijímací zkoušku bude poslána do 29. 3. 2019.

Termíny zkoušek pro 1. kolo

  • 1. termín - 12. 4. 2019 - škola uvedená v 1. pořadí
  • 2. termín - 15. 4. 2019 - škola uvedená ve 2. pořadí
  • Náhradní 1. termín - 13.5.2019
  • Náhradní 2. termín - 14.5.2019

Průběh testů

Obsah testů je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky 70 minut.

Maximální dosažitelný počet bodů je 100 (max. 50 bodů za každý test).

V průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky - modrá či černě píšící propiska (ne gumovací) a pro matematiku rýsovací pomůcky.

Kalkulačka, mobilní telefony ani matematické tabulky povolené nejsou.

Uchazeči své odpovědi vyplňují do záznamového archu.

U uchazečů s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) může ředitelka školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů (na základě posudku školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce).

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí

Škola oznámí výsledky do 2 pracovních dní po zpřístupnění hodnocení uchazeče v 1. kole přijímacího řízení z jednotné zkoušky Cermatem (pravděpodobně do 27. 4. 2019).

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách www.sosunicov.cz a v budově školy, vždy na dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Při přetrvávajícím zájmu o studium i v případě nepřijetí, je nutné podat odvolání.

Zápisové lístky (netýká se dálkového studia)

Zájem o studium potvrdí uchazeči odevzdáním zápisového lístku (neplatí pro dálkovou formu vzdělávání) do 10 pracovních dnů od zveřejnění oznámení o přijetí (pravděpodobně do 17. 5. 2019).

Zápisový lístek uchazeč obdrží na příslušné základní škole, případně příslušném krajském úřadu.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. Výjimkou je kladné rozhodnutí druhé školy v rámci odvolacího řízení.

Další kola přijímacího řízení

V dalších kolech přijímacího řízení uchazeč na přihlášce vyplní pouze 1 školu.
V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky.

Podrobná kritéria pro jednotlivé obory:

Pokud máte dotaz, neváhejte se obrátit na:

dagmar.smolkova@sosunicov.cz

585 002 060

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK