VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Škola » Studijní obory » 65-42-M/01 Hotelnictví » Profil absolventa

Uplatnění absolventa v praxi

Žáci jsou připravováni na vykonávání širokého rozsahu odborných pozic provozních, ekonomických i obchodních (zaměstnaneckých i podnikatelských) v hotelnictví, gastronomii a cestovním ruchu.

Pro absolventy odborně připravené na práci v oblasti hotelnictví a gastronomie jsou tedy perspektivy uplatnění velmi dobré. 

Příklady uplatnění

V oblasti pohostinství a hotelového provozu

Absolvent může pracovat ve všech druzích restauračních a hotelových středisek (restaurace, kavárna, bar, hotel, penzion). Je schopen pracovat na všech úsecích (recepce, stravovací a ubytovací úsek, úsek služeb a další).

 • Vedoucí recepce
 • Recepční
 • Provozář
 • Hospodářský správce ubytovacího a stravovacího zařízení
 • Administrativní pracovník hotelového nebo gastronomického zařízení
 • Pracovník školních, závodních a ústavních gastronomických zařízení

V oblasti cestovního ruchu

Absolvent je připraven pro práci v cestovní kanceláři nebo agentuře. Je schopen provádět téměř veškeré činnosti, které souvisí s provozem těchto zařízení. Je schopen připravit pro klienty zájezd se všemi náležitostmi.

 • Pracovník cestovní kanceláře
 • Pracovník cestovní agentury
 • Průvodce (odborný průvodce, technický průvodce)
 • Pracovník pro cestovní ruch pro územně samosprávné celky (městské, obecní, případně krajské úřady)
 • Pracovník informačního centra

Další možnosti uplatnění absolventa

 • Administrativní pracovník (činnosti obchodně podnikatelské)
 • Pracovník obchodního nebo ekonomického útvaru
 • Odborný pracovník pro činnosti provozní, řídící a marketingové v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v této oblasti

Studijní uplatnění

Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole se zaměřením na hotelnictví, cestovní ruch, ekonomii nebo jakéhokoliv jiného zaměření.

Úspěšní absolventi naší školy mohou pokračovat přímo v Uničově ve studiu na:

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE
HOTELNICTVÍ A TURISMU, o.p.s

Forma studia:
denní 3 roky

Vzdělávací programy:
Gastronomie a hotelnictví
Cestovní ruch

Přijímací řízení:
bez přijímacích testů, formou motivačního pohovoru s uchazeči

Získané vzdělání:
úspěšný absolvent získá titul diplomovaný specialista DiS


Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK