VOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 002 057
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Škola » Projekty » Projekt: EU peníze středním školám

Projekt: EU peníze středním školám

Cílem projektu byla podpora inovace a implementace stávajících školních vzdělávacích programů Hotelnictví a turismus (podle RVP 65-42-M/01 Hotelnictví) a Podnikání (podle RVP 64-41-L/51 Podnikání). Součástí projektu byla podpora výuky s lepším využitím ICT zejména při tvorbě a uplatnění digitálních učebních materiálů.

V rámci projektu byly stanoveny a následně splněny tyto dílčí cíle:

1) Vytvoření předepsaného počtu výstupů, tzn. vytvoření vzdělávacích materiálů, které zpestří výuku a budou podporovat rozvoj odpovídajících kompetencí žáků a pedagogů školy.

Byly zvoleny následující šablony I/2, III/2 pro předměty Metodika průvodcovské činnosti, Cestovní ruch, Základy společenských věd, Cizí jazyky, Zařízení provozoven a Účetnictví, IV/2, V/2, V/3 Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů, kdy byly podpořeny 2 pedagogické pracovnice, které absolvovaly odbornou stáž v NH Hotel Olomouc a v Penzionu U Hradu, Šternberk, VI/2.

Všechny vytvořené výstupy jsou přístupné na centrálním úložišti, intranetu školy.

2) Rozvoj pedagogických pracovníků zejména inovacemi metodologie využívání ICT ve výuce

Do práce na projektu se zapojilo 10 pedagogů školy, kteří byli hodnoceni v rámci dohod o provedení práce.

Dotace byly využity zejména na nákup notebooků pro pedagogy – metodiky aktivit, notebooků pro žáky, dataprojektorů a pláten do učeben. V rámci projektu byl celý areál školy pokryt bezdrátovým připojením k internetu a vytvořeno centrální úložiště výukových materiálů. Výsledkem projektu je vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvoření řady vzdělávacích materiálů dostupných všem učitelům ve škole. Celkově projekt vedl ke zlepšení podmínek pro rozvoj klíčových i odborných kompetencí nejen žáků, ale i pedagogů školy, došlo ke zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie, zvyšují názornost, interakci mezi učitelem a žákem, směřují ke zvýšení motivace žáků o výuku. Projekt naplnil očekávané cíle.

Letak

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK